fbpx
Zelený batoh na výšlap s kloboukem , botami, mapou a buzolou v trávě

V okolí Bíliny se můžete vydat po nově vyznačené turistické trase

Nápad vytvořit neobvyklou turistickou trasu se zrodil v hlavách studentů z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Inspirací pro ně bylo průmyslové dědictví místního regionu. „Studenti fakulty umění a designu se společně se svými školiteli svého úkolu zhostili s vervou a jedním z výsledků byl návrh s pracovním názvem Vodobraní autorek Jany Babické, Katrin Bittnerové a Martiny Shořovské. Jeho nosnou myšlenkou je vyznačení stezky podél vodovodu a následné každoroční pořádání pochodu,“ sdělila Zdeňka Smutná, odborná asistentka Přírodovědecké fakulty UJEP, která se projektu účastní.

Trasa se vine podél 27 kilometrů dlouhého průmyslového vodovodu, který vznikl v roce 1942 a až dodnes slouží svému účelu. Původně přiváděl vodu z Dolních Zálezel do chemické továrny v Záluží u Litvínova a dnes zásobuje vodou elektrárnu v Ledvicích. Trasu dlouhou 29 km bylo třeba v mnoha úsecích doplnit turistickým značením, které provedl Klub českých turistů. Turistická trasa z velké části kopíruje vedení průmyslového vodovodu, v některých místech se však kvůli nepřítomnosti paralelních komunikací od něj odklání. I když převážná část vodovodu vede podzemím, v některých úsecích je možné spatřit důležité součásti vystupující na povrch.

„Příkladem je tzv. přelivná věž na Dubickém kopci, kam je voda čerpána z Labe a odkud vlivem gravitace proudí samospádem až do Ledvic. Jediné místo, kde je možné spatřit malou část vodovodu, se nachází v lese nad obcí Ohníč. Vodovod byl také svého času napojený na památkově chráněný vodojem v areálu továrny AGC Automotive Czech v Bílině-Chudeřicích, který je zajímavostí pro milovníky industriální architektury,“ upřesnila Smutná s tím, že pro turistu by možná mohlo být zklamáním, že jsou viditelné jen minimální části vodovodu, ale to je kompenzováno fantastickými výhledy na Podkrušnohoří, hřeben Krušných hor nebo špičaté vrcholy Českého středohoří. Zajímavým lákadlem může být také návštěva nejvyšší rozhledny v Česku umístěné na 140 m vysoké kotelně elektrárny.

Ubytování Klínovec